Vrácení zboží

Vrácení zboží v 14-denní lhůtě


V případě, že jste spotřebitel a zakoupené zboží Vám nevyhovuje, máte podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte iv případě, že objednávku uděláte online, avšak s osobním odběrem na kamenné prodejně.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio nebo video nosiče nebo spotřební zboží.

Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení informace i se zbožím. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno v 14-denní lhůtě, nestačí jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky na info@rottnersecurity.cz

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá po dobu 14 kalendářních dnů (ne pracovních dnů) a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (příklad: spotřebitel převezme objednané zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se tedy počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání odstoupení je třeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na úhradu nutných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží kupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží, které nelze vrátit


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud mu bylo dodáno zboží, který je upraven podle přání spotřebitele nebo upravený pro jeho osobu, jakož i v případě, že zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Nemožnost odstoupit od smlouvy se vztahuje i na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Adresa pro vrácení zboží


Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit i písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Gebrüder Weiss / Sklad Rottner Security Česko, s.r.o.

Průmyslová 477 - Rampa číslo 32

252 61 Jeneč 

Otvorené PO - PÁ  7:00 - 16:00

Prosíme, zboží, které chcete vrátit řádně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zároveň, pokud je to možné, uveďte zboží do původního stavu, přední se tak možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Potřebné dokumenty na vrácení zboží


K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás

Usnadní nám identifikaci daného zboží a co nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (PDF) a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svou e-mailovou adresu.

Užitečné informace


Obal není nutný.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má společnost Rottner Security Česko právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny, a jako takové jsou pak zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet.

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použit, ale je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít společnost Rottner Security Česko s uvedením zboží do původního stavu, a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení zboží apod.) Vzhledem k rozmanitosti zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.